Уважаемые студенты!


Этот блог я создала, чтобы помочь Вам в изучении истории Украины, в подготовке к лекциям и семинарам, к контрольным работам и экзамену. Надеюсь на то, что размещённые материалы действительно окажут существенную помощь. Предполагаю конструктивное сотрудничество с Вашей стороны. Жду вопросов и предложений, интересных докладов, творческих работ и основательных ответов.

ПІДСУМКОВА КОНТРОЛЬНА РОБОТА З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ 1 курс

Завдання 1-2 рівня (6 б.)

1.     У якому документі зафіксовано такі постулати:  «Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави»?

А.   Конституція України;
Б.   Акт проголошення незалежності України;
В.   Закон України «Про громадянство України»;
Г.   Декларація про державний суверенітет України.


2.     Яке питання було винесено на Всеукраїнський референдум, що відбувся 1 грудня  1991р.?

А.  «Чи вважаєте Ви необхідним збереження СРСР як оновленої
         федерації республік?»;
Б.  «Чи схвалюєте Ви Угоду про створення Співдружності Незалежних
        Держав?»;
В.  «Чи погоджуєтеся Ви із забороною КПРС та націоналізацією її
         власності?»;
Г.  «Чи підтверджуєте Ви Акт проголошення незалежності України?».


3.     Розмістіть події в хронологічній послідовності:

А. Визволення Києва;
Б. Корсунь-Шевченківська операція;
В. Початок форсування Дніпра;
Г. Визволення Сталіно.


4.     Коли було прийнято цитований нижче документ? «Виходячи зі смертельної небезпеки, яка нависла над Україною у зв’язку з державним переворотом в СРСР..., продовжуючи тисячолітню історію державотворення в Україні, виходячи з права на самовизначення, передбаченого Статутом ООН... Верховна Рада Української РСР урочисто проголошує незалежність України...»

А 16 липня 1990 р.;
Б 17 березня 1991 р.;
В 24 серпня 1991 р.;
Г 1 грудня 1991 р..


5.     Головне завдання діяльності Української Гельсінської групи:

А.  Реалізація Україною конституційного права на вихід зі  
      складу СРСР;
Б.  Ліквідація монополії КПРС на владу та демократизація
      суспільного життя в Україні;
В.  Ознайомлення світового співтовариства з фактами
      порушення прав людини в Україні;
Г.  Здійснення структурної перебудови економіки України на
      ринкових засадах.

6.     Розмістіть події в хронологічній послідовності:

А. «Закон про п’ять колосків»;
Б.   Перехід до форсованої індустріалізації;
В. «Сталінська» Конституція СРСР;
Г.   Прийняття нової Конституції УРСР.


7.     Проведення Народним рухом України акції «Українська хвиля» (1990 р.) – утворення «живого ланцюга» від Львова до Києва – присвячувалося:

А.  Роковинам бою під Крутами;
Б.  Проголошенню Акта злуки УНР і ЗУНР;
В.  Проголошенню Української Народної Республіки;
Г.  Проголошенню незалежності Української Народної Республіки.


8.     У 1988 році лідером Української Гельсінської спілки було обрано:

А.    Л. Лук’яненка;
Б.    І. Драча;
В.    В. Чорновола;
Г.    П. Павличка.

9.     Український штаб партизанського руху (УШПР) очолив:

А.    М. Кирпонос;
Б.    Т. Строкач;
В.    С. Ковпак;
Г.    О. Федоров.


10. Розмістіть події в хронологічній послідовності:

А. Передача Криму із складу РРСФСР до складу УРСР;
Б. ХХ з’їзд КПРС;
В. Вибори П.Ю. Шелеста першим секретарем ЦК КПРС;
Г. Вибори М.С. Хрущова Першим секретарем ЦК КПРС.


11.  Лідером Організації українських націоналістів ОУН(Б) був обраний:

А.    О. Сабуров;
Б.    А. Мельников;
В.    С. Бандера;
Г.    Я. Стецько.


12.Розмістіть події в хронологічній послідовності:

А. Катастрофа на Чорнобильській атомній станції;
Б. Проголошення М. Горбачовим «Перебудови»;
В. Відміна 6-ї статті Конституції СРСР;
Г. Прийняття Декларації про Державний суверенітет України.


13. Розмістіть події в хронологічній послідовності:

А. Ухвалення Верховною Радою Конституції України;
Б. Обрання Президентом України Л. Кучми;
В. Закон «Про Державний Гімн України»;
Г. Включення України до складу країн-учасниць Ради Європи.


14. Українець, льотчик, тричі Герой Радянського Союзу:

          А.    Л. Павличенко;
          Б.     І. Конєв;
          В.    Р. Маліновський;
          Г.     І. Кожедуб.


15. Розмістіть події в хронологічній послідовності:

          А. Проголошення НЕПу;
          Б. Ліквідація голоду в Україні;
          В. Декларація про утворення СРСР;
          Г. Затвердження другої радянської Конституції України.


16.  Коли відбулася описана нижче подія? «Цією грамотою я оголошую себе Гетьманом всієї України. Управління Україною буде провадитися через посередництво призначеного мною Кабінету Міністрів. Центральна і
Мала Рада з нинішнього дня розпускаються».

А  26 січня 1918 р.;
Б  21 лютого 1918 р.;
В  24 березня 1918 р.;
Г  29 квітня 1918 р..


17. Розмістіть події в хронологічній послідовності

А. Створення СНГ;
Б. Вибори Л.М. Кравчука Президентом України;
В. Прийняття Конституції незалежної України;
Г. Декларація про державний суверенітет України.


18.Українська Держава Павла Скоропадського існувала впродовж:

А.   жовтня 1917 р. – березня 1918 р.;
Б.   квітня – грудня 1918 р.;
В.   травня 1918 р. – вересня 1919 р.;
Г.   квітня – грудня 1919 р.


19.Розмістіть події в хронологічній послідовності:

А. Оборона Києва;
Б. Формування дивізії «Галичина»;
В. Танковий бій у районі Рівне – Луцьк – Броди;
Г. Створення Українського штабу партизанського руху.

20. Процес конституційного оформлення СРСР завершився:

А.   1920 р.;
Б.   1921 р.;
В.   1922 р.;
Г.   1924 р..


21. З 1943 р. УПА очолив:

А.    Т. Бульба-Боровець;
Б.    Я. Стецько;
В.    Р. Шухевич;
Г.    А. Мельник.

22. Курс на індустріалізацію проголошено:

А.   1921 р.;
Б.   1925 р.;
В.   1928 р.;
Г.   1930 р..


23.У якому році було проголошено незалежність Карпатської України?

А.   1923 р.;
Б.   1939 р.;
В.   1941 р.;
Г.   1945 р..


24. Розмістіть події в хронологічній послідовності:

А.  Ухвалення Верховною Радою Конституції України;
Б.  Обрання Президентом України Л. Кучми;
В.  Закон «Про Державний Гімн України»;
Г.  Включення України до складу країн-учасниць Ради Європи.


25.Перелік яких термінів і понять потрібно використовувати, характеризуючи процес радянізації західних областей України після Другої світової війни?

А.  Операція «Вісла», колективізація, індустріалізація, «культурна
      революція», ліквідація  УГКЦ;
Б.  Індустріалізація, кооперація, волюнтаризм, «культурна революція»,
     депортації;
В.  Раднаргоспи, колективізація, депортації, прискорення, політичні
      реабілітації;
Г.  Індустріалізація, колективізація, «культурна революція», депортації,
      репресії.

26.  Головою Української Центральної Ради в 1917 р. був:

А.    Д. Дорошенко;
Б.    В. Винниченко;
В.    М. Грушевський;
Г.    М. Міхновський.

27.  Постанову ЦВК і РНК СРСР, що ввійшла в історію як «закон про п’ять колосків», прийнято:

А.   1928 р.;
Б.   1930 р.;
В.   1932 р.;
Г.   1934 р..


28. Розмістіть події в хронологічній послідовності:

А. Початок Великої Вітчизняної війни;
Б. Захват німецькими військами Києва;
В. Оборона Севастополя;
Г. Проголошення ОУН(б) у Львові відродження української держави.


29.  Курс на суцільну колективізацію сільського господарства проголошено:

А.   1925 р.;
Б.   1929 р.;
В.   1930 р.;
Г.   1932 р..


30.Розмістіть події в хронологічній послідовності:

А. Створення Легіону Українських січових стрільців;
Б. Створення Головної української ради;
В. Брусиловський прорив;
Г.  Окупація російськими військами східної Галичини.


31.Розмістіть події в хронологічній послідовності:

А. Ухвалення Декларації про державний суверенітет України;
Б. Заснування Народного руху України за перебудову;
В. Утворення живого ланцюга між Київом і Львовом з нагоди Дня
     Соборності України;
Г. Святкування 1000-ліття хрещення Русі.


32.  У якому році Українська РСР стала членом Організації Об’єднаних Націй?

А.   1944 р.;
Б.   1945 р.;
В.   1949 р.;
Г.   1954 р..


33. Розмістіть події в хронологічній послідовності:

А. Катастрофа на Чорнобильській атомній станції;
Б. Проголошення М. Горбачовим «Перебудови»;
В. Відміна 6-ї статті Конституції СРСР;
Г. Прийняття Декларації про Державний суверенітет України.
34.  Коли була створена ОУН (Організація Українських націоналістів):

А. 1929 р. – м. Відень;
Б. 1945 р. – м. Львів;
В. 1939 р. – м. Київ.


35.Формування сучасної території України закінчилось:

А.  В 1939 році;
Б.   В 1954 році;
В.   В 1961 році;
Г.   В 1945 році.


36. Президентом Західної Народної Республіки став:

А.  М. Грушевський;
Б.  К. Левицький;
В.  Є. Петрушевич;
Г.  А. Шептицький.


37.Головою першого українського уряду – Генерального Секретаріату – в 1917 р. був:

А.  С. Єфремов;
Б.  В. Винниченко;
В.  С. Петлюра;
Г.  П. Христюк.


38.У листопаді 1918 р. Український національний союз утворює Директорію з метою:

А.  Підготовки Акта злуки УНР та ЗУНР;
Б.  Боротьби проти наступаючих частин Червоної Армії;
В.  Організації повстання проти гетьмана П. Скоропадського;
Г.  Боротьби проти білогвардійських військ генерала А. Денікіна.


39. Випишіть окремо українських видатних дисидентів:

А.  Андрій Сахаров;
Б.  Олександр Солженіцин;
В.  Ліна Костенко;
Г.  Василь Стус;
Д.  Володимир Щербицький;
Є.  Петро Григоренко;
Ж. Микола Руденко.


40.  Розмістіть події в хронологічній послідовності:

          А.  Індустріалізація;
          Б.  Коренізація;
          В.  Колективізація;
          Г.  НЕП. 

41. «Розстріляне відродження» – умовна назва:

А.  Покоління українських політичних діячів часів Української революції,
      знищених під  час Великого терору 1930-х років;
Б.  Групи українських «буржуазних спеціалістів», розстріляних у ході
     боротьби зі «шкідництвом» у 1920 – 1930-х роках;
В.  Літературно-мистецької генерації України 1920 – 1930-х років,
      репресованої  сталінським режимом;
Г.  Плеяди видатних українських учених, засуджених у 1930-х роках у
      справі «Спілки визволення України».


42.   Політика радянізації західних областей України в 1939 – 1941 рр. характеризувалася:

А.  Налагодженням співробітництва влади з політичними партіями;
Б.   Націоналізацією промисловості, торгівлі, земель великих власників;
В.   Лояльним ставленням влади до священиків греко-католицької церкви;
Г .  Залученням «буржуазних спеціалістів» до процесу форсованої
       індустріалізації.43.  Хто з політичних діячів був у складі Центральної Ради та Директорії:

А.  М. Грушевський;
Б.  В. Винниченко;
В.  С. Петлюра;
Г.  М. Міхновський.44. Розмістіть події в хронологічній послідовності:

А.  Прихід до влади Директорії;
Б.  Розгром Врангеля;
В.  «Акт Злуки» між УНР і ЗУНР;
Г.  Прихід до влади П. Скоропадського.


45. Що собою являла Центральна Рада?

А.    уряд;
Б.    парламент;
В.    конгрес;
Г.    з’їзд. 46.Формування легіону Українських січових стрільців відбулося внаслідок:

А.  Початку Першої світової війни;
Б.  Окупації російською армією Галичини;
В.  Брусиловського прориву та поразки австрійської армії;
Г.  Захоплення російською армією Карпатських перевалів.47. Пік кривавого розгулу сталінського режиму в Україні припадає на той період, коли першим секретарем ЦК КП(б)У був:

А.   Л. Каганович;
Б.   М. Хрущов;
В.   С. Косіор.


48.  Масові  репресії  щодо  українського  населення  Галичини,  здійснені  польським  урядом  восени 1930 р., отримали офіційну назву:

А.   асиміляція;
Б.    пацифікація;
В.    депортація;
Г.    нормалізація49.  Випишіть прізвища учасників радянського підпілля та партизанського руху в Україні:

1)    С. Ковпак;          
2)   Я. Стецько;           
3)   О. Сабуров;                                                                   
4)    С. Бандера;          
5)   М. Куцнєцов;      
6)   О. Теліга;                                                
7)    О. Кандиба;          
8)   А. Мельник;        
9)   Т. Бульба-Боровець.


50.  Яким було ставлення російської влади до українського національного руху на Наддніпрянській Україні під час Першої світової війни?

А.  Надавала додаткові можливості для його розвитку;
Б.  Підтримувала його патріотичні настрої;
В.  Не звертала уваги на його існування;
Г.  Посилювала репресії проти нього.


51.  Проповідь національної винятковості, панування однієї нації над іншими – це:

А.   расизм;
Б.   націоналізм;
В.   радикалізм;
Г.   шовінізм.52. Початком визволення території України від нацистської окупації став контрнаступ  радянських  військ у ході:

А.  Битви під Москвою;
Б.  Сталінградської  битви;
В.  Курської  битви;
Г.  «Битви за Дніпро».53. Розмістіть в хронологічній послідовності:

А.  Вибори Президентом УНР М.С. Грушевського;
Б.  Підписання УНР Брестського миру;
В.  Видання ІV Універсалу ЦР;
Г.  Бій під Крутами.


54.  У Першому Універсалі Української Центральної Ради було задекларовано:

А.  Створення Генерального Секретаріату;
Б.  Підтримку виступу самостійників;
В.  Засудження корніловського заколоту;
Г.  Проголошення автономії України.


55. Що було однієї зі складових політики десталінізації (1953 – 1964 рр.)?

А.  Лібералізація державної політики щодо церкви, розширення мережі
      церковних громад;
Б.  Ліквідація монополії КПРС на владу, передача влади З’їзду народних
      депутатів;
В.  Реорганізація партійного апарату та створення національних
      комуністичних  партій;
Г.  Ліквідація системи ГУЛАГу, амністія та реабілітація незаконно
      засуджених.


56. Про якого діяча йдеться в уривку з історичного джерела?  «Він  залишався  романтиком,  навіть  очолюючи  перший  український  уряд –  Генеральний секретаріат,  він жив  більше  емоціями  та  образами,  ніж  реаліями  повсякденного життя. Риторикою, пафосом, його революційним  ідеалізмом були просякнуті навіть акти державної ваги – Універсали Центральної Ради, до творення яких він мав безпосереднє відношення».

А.   М. Грушевського;
Б.   В. Винниченка;
В.   Д. Дорошенка;
Г.   С. Петлюру.


57.  Що було однією з ознак дисидентського руху в Україні в другій половині 1960 – першій половині 1980-х років?

А.  Мирний, ненасильницький характер боротьби;
Б.  Поширення руху лише в західних областях України;
В.  Домінування релігійної течії, її підтримка православною церквою;
Г.  Координація масових антиурядових акцій із московськими групами.


58.   Випишіть прізвища учасників націоналістичного Руху Опору в 1941 – 1944 рр. в Україні:

1)    С. Ковпак;                  
2)   Я. Стецько;       
3)   О. Сабуров;   
4)    С. Бандера;                
5)   О. Теліга;          
6)   М. Кузнєцов;    
7)    О. Кандиба;               
8)   А. Мельник;      
9)    Т. Бульба-Боровець.
Завдання 3 рівня (+ 3 б., всього 9б.)

1.     Заповніть таблицю «Напрямки в русі Опору в Україні (1941-1944 рр.)»


Характеристика


Радянський

Націоналістичний

Мета


Організаційне оформлення


Командири


Територія
 Прояви бойової активності2.     Заповніть таблицю «Колективізація в УРСР»


1.     Цілі

2.     Методи

3.     Результати3.     Заповніть таблицю «Наслідки індустріалізації в УРСР».


Позитивні


Негативні


4.     Заповніть таблицю «Коренізація в УРСР в 1923-поч. 30-х рр..»


Головні напрямки


Підсумки і результати5.     Порівняйте особливості політики «воєнного комунізму» і НЕПу в УРСР?


«Воєнний комунізм»
в 1919-1921 рр..


НЕП в 1921-1928 рр..
6.     Заповніть таблицю «Діяльність УЦР в 1917-1918 рр..»


Досягнення


Прорахунки7.     Заповніть таблицю «Відношення населення західноукраїнських земель до політики радянізації в 1939-1941 рр..»


Заходи, які населення підтримало

Заходи, що викликали незадоволення населення
8.     Заповніть таблицю «Дисидентський рух в другій половині 60-х – першій половині 80-х рр..»


1.     Особливості руху в Україні

2.     Напрямки руху і їх цілі

3.     Форми діяльності


Завдання 4 рівня (10-12 б.)

1.     В чому суть трагедії українського народу в роки Першої світової війни? Які наслідки мала ця війна для долі українців?

2.     Якими були державотворчі плани гетьмана П. Скоропадського і чому не вдалося їх реалізувати?

3.     У чому полягали сильні та слабкі сторони Директорії УНР?


4.     Чи означало утворення СРСР остаточну втрату Україною незалежності? Який статус УРСР в СРСР?

5.     Які ознаки свідчили про зміцнення сталінського тоталітарного режиму в 20-30 рр.? Чим можна пояснити масовий характер репресій?


6.     Дайте оцінку політичної програми та діяльності ОУН у роки Другої світової війни.

7.     Які зміни сталися у суспільно-політичному розвитку України під час хрущовської «відлиги» (сер. 50-х – сер. 60-х рр..)?

8.     Чим пояснити, чому реформаторський курс «перебудови», який мав на меті удосконалення радянської системи та зміцнення державності СРСР привів до проголошення незалежності України?